IMG_0542.HEIC

PETER WIDMALM

måleri, främst akryl

Jag arbetar främst med måleri. Nu jobbar jag mycket med akryl men har tidigare använt olja. Jag drar inspiration från en mängd olika konstnärer, från en mängd olika epoker. Från modernister som Mondrian, Barnett Newman, Mark Rothko och Anselm Kiefer, till mera traditionella mästare som Zurbaran, Caravaggio och Giotto. Även antik konst och förhistorisk konst. 

I nuläget arbetar jag utifrån en expressionistisk tradition. Med vissa inslag av symbolism. Det är en inåtvänd och ibland abstrakt konst. Jag intresserar mig för den känslomässiga styrka som rätt kombination av färger och rätt kontraster kan åstadkomma på en målarduk. Jag söker det estetiska som en  transcendent, upphöjd upplevelse. Därför har jag tidigare främst arbetat med abstrakt konst. En konst som är direkt och spontan, en konst som kringgår det rationella. På senare tid har jag dock velat söka mig bortom det totalt inåtvända och personliga. Därför har jag börjat använda ett mera figurativt formspråk, samt använt mig av motiv från grekisk mytologi. I ett försök att skapa en konst som kan vidröra vissa gemensamma kulturella punkter, en konst som är medveten och kommunicerar med en konsthistoria.

 

Semele och Jupiter

Akryl på duk 71x97cm

 
 

Dionysos anländer till Thebe

Akryl på pannå 109 x 110 cm

 
 

 Pentheus syn

Akryl på duk 83 x 97 cm